Уређење система осигурања од елементарних непогода

„Влада је препознала ризик од елементарних због чега је урађен Нацрт Националног програма Републике Србије за управљање природним катастрофама“, рекао је Дејан Хаџић, виши саветник у Министарству финансија, на Округлом столу „Осигурање – годину дана од поплава: шта смо научили?“, у организацији НИН Фокуса.

„Део поменутог Нацрта се односи и на осигурање, промоцију осигурања посебно осигурања усева и стоке“, додао је Хаџић.

На скупу се могло чути да једна од мера Владе треба да буде увођење обавезног осигурања од катастрофалних догађаја како би се терет штете пребацио на осигураваче и на тај начин растеретио буџет Србије.

Хаџић је рекао да се много разговарало о томе да неке врсте осигурања постану обавезне.

„Један од предлога је да се уведу обавезна осигурања у оним областима где држава издваја одређене субвенције, као што је случај у пољопривреди или код стамбених кредита.

Уколико неко добија средства из буџета, онда би држава имала пуно право да захтева и куповину одређеног осигурања. Већа је вероватноћа да се усвоји такав модел обавезности“, рекао је Хаџић.

Осигурана штета од прошлогодишњих мајских поплава износила је 38,3 милиона евра, док је укупна процењена штета била око 1,5 милијарду евра. Највећи део штете, 30,8 милиона евра покрила су домаћа осигуравајућа друштва док је остатак
пренет на друштва за реосигурање.