Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2021 – 2023. године

pdf

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2021 – 2023. године

xlsx

Прилог 1 - Планирана средства за плате

docx

Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта

pdf

БИС Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

pdf

Лимити буџетских корисника за период 2021-2023