Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Сличне теме

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе