Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

pdf

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

pdf

Лимити 2018-2020

pdf

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА) 2018 - 2020

xlsb

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2018. години

xlsx

Прилог 2а и 2б - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018.-2020. године

doc

Прилог 2ц - захтев за финансирање новог капиталног пројекта

xlsx

Прилог 3а и 3б - Преглед пројектних зајмова и донација

xlsx

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

xlsx

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

xlsx

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

xlsx

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

xlsx

Прилог 8 - Агенције

xlsx

Прилог 9 -Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима