Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Limiti 2018-2020
Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA) 2018 - 2020
Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2018. godini
Prilog 2a i 2b - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018.-2020. godine
Prilog 2c - zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta
Prilog 3a i 3b - Pregled projektnih zajmova i donacija
Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budzeta
Prilog 5 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju APV
Prilog 6 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju AP KiM
Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
Prilog 8 - Agencije
Prilog 9 -Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu