Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2016. годину

xlsx

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2015. години

xlsx

Табела 1 и 2 - ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТА ДО КРАЈА 2015. ГОДИНЕ -реализација/план до краја 2015.године

pdf

Упутство за израду програмског буџета

pdf

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину

pdf

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

pdf

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. и 2013. годину

pdf

Упутство за планирање буџета пројеката (су)финансираних из пројектних и програмских зајмова

pdf

Техничко упутство

pdf

Лимити 2015.-2017.

pdf

Писмо

xlsb

Прилог 1 - Средства за плате и број запослених

xls

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

xlsb

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

xlsx

Прилог 4 - Преглед пројеката који се финансирају из ИПА

xls

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

xls

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

xls

Прилог 7 - Доплатна поштанска маркица

xls

Прилог 8 - Агенције

xls

Oбрaзaц - Плaн динaмикe пoпуњaвaњa слoбoдних рaдних мeстa и пoтрeбe aнгaжoвaњa нoвих лицa