Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2016. godinu

Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2015. godini
Tabela 1 i 2 - PROJEKCIJA PLATA DO KRAJA 2015. GODINE -realizacija/plan do kraja 2015.godine
Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. i 2013. godinu
Uputstvo za planiranje budzeta projekata (su)finansiranih iz projektnih i programskih zajmova
Limiti 2015.-2017.
Pismo
Prilog 1 - Sredstva za plate i broj zaposlenih
Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata
Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova
Prilog 4 - Pregled projekata koji se finansiraju iz IPA
Prilog 5 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju APV
Prilog 6 - Sredstva budzeta namenjena za teritoriju AP KiM
Prilog 7 - Doplatna poštanska markica
Prilog 8 - Agencije
Obrazac - Plan dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih lica
Uputstvo za izradu programskog budzeta
Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)
Tehničko uputstvo

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine