Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2016. godinu

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2015. години
Табела 1 и 2 - ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТА ДО КРАЈА 2015. ГОДИНЕ -реализација/план до краја 2015.године
Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину
Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. и 2013. годину
Упутство за планирање буџета пројеката (су)финансираних из пројектних и програмских зајмова
Лимити 2015.-2017.
Писмо
Прилог 1 - Средства за плате и број запослених
Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката
Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова
Прилог 4 - Преглед пројеката који се финансирају из ИПА
Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ
Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ
Прилог 7 - Доплатна поштанска маркица
Прилог 8 - Агенције
Oбрaзaц - Плaн динaмикe пoпуњaвaњa слoбoдних рaдних мeстa и пoтрeбe aнгaжoвaњa нoвих лицa
Упутство за израду програмског буџета
Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)
Техничко упутство

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2021 – 2023. godine

Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2019 – 2021. godine