Уплате рата за откуп станова, вршиће се преко “Комерцијалне Банке” АД Београд

Министарство финансија и економије обавештава лица која су као купци закључили уговоре о откупу стана са Републиком Србијом као продавцем и која су до стечаја банке своје обавезе извршавала уплатом месечних рата на жиро рачун “Беобанке” АД, да је послове евиденције уплата месечних ануитета преузела “Комерцијална Банка” АД Београд.

Код ове банке је отворен жиро рачун број 40811-620-8-175 са позивом на број 90121-1645-(будући број партије). У оквиру отвореног жиро рачуна свакој странци ће бити посебно одређен будући број партије, о чему ће писменим путем бити обавештена од стране “Комерцијалне банке” АД Београд.

Заинтересована лица могу добити све информације на адреси: “Комерцијална Банка” АД Београд, улица Светог Саве број 14 – Служба за кредитирање грађана.