Укупно остварени јавни приходи 733 милиона динара

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић представио је данас завршни рачун буџета Републике Србије за 2005. годину. Према његовим речима, завршни рачун буџета показао је 4 значајне карактеристике: суфицит од 27 милијарди динара (што чини 1,6% бруто домаћег производа – БДП); смањење јавне потрошње за 2,7% БДП; буџетску резерву од 330 милиона евра и враћање дугова наслеђених од претходних власти, од којих су неки стари и по десетак година.

Од 330 милиона евра буџетске резерве за 2006. годину 56,3 милиона намењено фонду за реституцију национализоване имовине,
изјавио је министар. Остатак ових средстава ће се користити за пројекте уједначавања регионалног развоја, као и за финансирање младих у виду стамбених кредита, стипендија и тзв. кредита за младе почетнике, који ће омогућити младим способним људима да своје пословне идеје и пројекте остваре.

Укупно остварени јавни приходи износе 733 милиона динара, 20% више од претходне године. Највећи приход остварен је од наплате ПДВ – а, а значајни су и већи приходи од акциза на дуван (за 32%), поготово на домаћи дуван (97%) што је резултат почетка производње страних брендова у фабрици дувана у Нишу, Врању и Инђији.

Највећи релативни раст остварен је код прикупљања пореза на добит (49%), а пријављено је преко 1,25 милијарди евра остварених прихода, што показује да све већи број фирми почиње да исказује остварену добит у књиговодству.

Приход од царина износио је 14%, што је према министровим речима задовољавајуће с обзиром на ослобађање од царине увоза опреме у вредности од 2 милиона евра. Приходи од игара на срећу износе 60 милиона евра, при чему је врло значајна одлука Владе да додели лиценцу за први казино у Београду. Министар је нагласио да је 40% ових средстава распоређено у посебне буџетске фондове за локалне самоуправе, помоћ инвалидима и друге социјалне намене.

Најважнија извозна тржишта у првих 10 месеци 2005. године била су Босна и Херцеговина (650 милиона долара), Италија (610 милиона долара) и Немачка (411 милиона долара), док је укупан извоз повећан за 1 милијарду долара (31%) у односу на прошлу годину. Сектори који су се истакли по расту извоза и трговинског суфицита су прехрамбена индустрија (290 милиона долара трговинског суфицита), производња основних метала (208 милиона долара трговинског суфицита), производи од гуме и пластике (61 милиона долара), одевних предмета (55 милиона долара) и електричне енергије (24 милиона долара).

„Као резултат ових позитивних извозних кретања и прилива страних директних инвестиција Народна Банка Србије завршила је 2005. годину са рекордних 5,9 милијарди долара девизних резерви“, закључио је министар нагласивши да је то основ за макроекономску стабилност у 2006. години.