Укупна буџетска средства за 2007. годину 601,3 милијарде динара

Министар за економске односе са иностранством у Влади Републике Србије и координатор Министарства финансија Милан Париводић саопштио је данас да су за 2007. годину предвиђена укупна буџетска средства у износу од 601,3 милијарде динара.

Париводић је на конференцији за новинаре, одржаној после седнице Владе, прецизирао да предвиђена буџетска средства за наредну годину износе 551,6 милијарди динара, док је за Национални инвестициони план преко тога планирано 49,7 милијарди динара.

Он је нагласио да Предлог закона о буџету и пројектована економска политика за 2007. годину подразумевају наставак високог привредног раста, високог прилива директних страних инвестиција, одржавање макроекономске стабилности, отварање нових радних места, раст бруто друштвеног производа (БДП) и инфлацију од 7,5 одсто.

Према његовим речма, буџет за наредну годину пројектован је управо са циљем да се одрже до сада постигнути резултати, што значи да је у 2007. години планиран раст БДП-а за 7 одсто, а раст цена за 7,5 одсто.

Говорећи о резултатима који су остварени у овој години, Париводић је навео да је инфлација тренутно на нивоу 5,6 одсто, БДП је 6,7 одсто, раст индустријске производње износи 5,5 одсто, док је извоз повећан за 27,6 одсто, а увоз за 22 одсто.

Министар је нагласио да је Предлогом закона о буџету за 2007. годину, који је усклађен са новим Уставом Србије, предвиђено да буџет АП Војводине износи 7 одсто у односу на буџет Србије, с тим што три седмине покрајинског буџета треба да се користи за финансирање капиталних расхода.

Према његовим речима, буџет за наредну годину предвиђа промене у законским обавезама републичког буџета према локалним самоуправама на тај начин што се износ трансферних средстава за локалне самоуправе удвостручава, тако да ће уместо 15,4 милијарди динара, колико су та средства износила ове године, локалним самоуправама у 2007. години бити пренето 29,75 милијарди динара.

Париводић је додао да се Национални инвестициони план у буџету за 2007. годину обезбеђује из нераспоређеног вишка примања, односно из средстава остварених приватизацијом из ранијих година.

Он је истакао да новину представља и то што буџет за наредну годину у једном свом делу постаје програмски и објаснио да то значи да се трошење везује за пројекте, а не за конкретне трошкове као што су куповина робе и услуга и слично.

Према његовим речима, такозвана „пилот министарства“ чији су пројекти сврстани у програмски део буџета за наредну годину су министарства – привреде, трговине, туризма и услуга, здравља, за државну управу и локалну самоуправу, као и Министарство вера.

Министар је указао на то да буџет за 2007. годину, у односу на овогодишњи, предвиђа и пораст пореских прихода за 10 одсто, а непореских прихода за 9 одсто.

Истовремено, Париводић је указао на то да је планирано да ће основица плата за све запослене у 2007. години порасти за 7,5 одсто, а предвиђено је и даље растерећење Србије у смислу унутрашњег, али и спољашњег јавног дуга.