У припреми закон о денационализацији

Министар за економске односе с иностранством у Влади Републике Србије и координатор Министарства финансија Милан Париводић најавио је данас да ће најкасније за месец и по дана бити припремљен закон о денационализацији, као и закон о децентрализацији државне својине.

Париводић је на форуму Националне алијансе за локални економски развој рекао да ће Министарство финансија много ефикасније и брже радити на припреми закона о денационализацији имовине одузете бившим власницима. Он је објаснио да ће као основни модел супституције имовине општим законом о денационализацији бити предложена природна реституција, уз корективни механизам накнаде и обештећења бивших власника. Министар је нагласио да је Влада формирала радну групу за израду грађанског законика и додао да још недостаје закон о својинско-правним односима како би се побољшало стање у тој области.

Париводић је указао на то да нови Устав обезбеђује солидан економски оквир за развој тржишне и либералне економије јер јасно дефинише облике својине, уводи европске принципе и прописује услове који обезбеђују привредну конкурентност и отвореност друштва. Према његовим речима, да би Устав гарантовао правну сигурност, потребно је независно судство које ће обезбедити поштовање облигационих уговора и заштиту правне сигурности и страних и домаћих улагача.