У наредне две године инвестиције у Србију вредне милијарду евра

Министарство финансија предложиће Влади Србије програм инвестиција у капиталне пројекте, вредан око милијарду евра за реконструкцију болница, опремање школа и факултета, реконструкцију изградњу верских објеката, најавио је данас министар Млађан Динкић. У сектору образовања предвиђена је набавка компјутерске опреме за школе, реконструкција спортских сала и терена, као и опремање факултета потребним средствима за рад.

Динкић је најавио и значајне инвестиције у области предузетништва, саобраћајне инфраструктуре, регионалног развоја, станоградње, енергетике, пољопривреде, заштите животне средине, културе, спорта и туризма, као и улагања у реконструкцију верских објеката. Планови за ове инвестиције израђиваће се у сарадњи са одговарајућим министарствима.

„Привлачење приватних инвестиција биће наш задатак у последње две године мандата“, изјавио је министар нагласивши да је у току конкурс за микрокредите за подстицај запошљавања у вредности од 5 000 до 20 000 евра, а за ове кредите је намењено милијарду динара.

Министар је изјавио да је значајна разлика у односу на претходни период то да буџетски суфицит омогућава усмеравање очекиваних приватизационих прихода искључиво ка
инвестицијама и отплати дугова. Нацрт инвестиционог плана Министарства финансија, чије се усвајање на Влади очекује у току следећих месец дана, предвиђа реконструкцију и набавку опреме за болнице, клиничке центре и домове здравља, као и изградњу нових болничких комплекса и центра за рано дијагностицирање болести.

Министар Динкић истакао је да су највећа достигнућа овог министарства у последње две године стабилизација и преокрет у јавним финансијама, што је резултовало буџетским суфицитом од 1,3% бруто домаћег производа. Министар је такође нагласио значај успешног завршетка аранжмана са Међународним Монетарним Фондом и који је Србији донео отпис дуга од 700 милиона долара, што значи да је јавни дуг са 72% смањен на 44% БДП. Кредитни рејтинг Србије је данас два пута бољи него у претходном периоду.

Министарство финансија је иницирало доношење 102 закона, што чини више од трећине закона донетих у Скупштини Србије у овом периоду. Привредни раст од 8% значи да данас грађани Србије имају 700 долара БДП више по становнику него у претходном периоду. Као значајан резултат министар је навео и сузбијање сиве економије, увођење пореза на додатну вредност, регулисање банкарског сектора, консолидацију пензионог система и смањење јавних расхода са 44,3% на 41,3%.

Као један од најважнијих циљева даљег рада Министарства финансија Динкић је навео измене Закона о порезу на доходак грађана, захваљујући којима ће порез на доходак бити смањен са 73 динара на око 60 динара по 100 динара нето зараде. Ова промена, као и планирано ослобођење од плаћања пореза за запошљавање приправника и олакшице за запошљавање млађих од 30 година, имају за циљ да подстакну послодавце на запошљавање младих људи.