У јулу негативна инфлација

Први пут после 10 година инфлација у Србији на месечном нивоу је негативна. Према проценама Министарства финансија инфлација у јулу износи – 0,1%.