Тржиште право мерило курса

Републички министар финансија Божидар Ђелић каже – да “мерило курса није ни премијер, ни гувернер, ни министар финансија, већ тржиште, на којем се и формира. “Умирујући духове” министар финансија обећава да ће се и у наредном периоду водити “одговорна монетарна и фискална политика”, што ће резултирати одржавањем постигнуте стабилности курса динара, али и даљим смањењем инфлације.

– Што се тиче наших извозника, већ имамо три инструмента којима ћемо их подстаћи на извоз. Први инструмент су средства Фонда за развој, који има и те како добре резултате. Тај новац није бачен у бунар, није нестао. Педесет милиона евра, раније уложених у извозне програме, већ је враћено и сада ће се поново искористити за нове програме, с тим што смо за ове намене обезбедили и додатних неколико десетина милиона евра. Извознике ћемо подстицати и враћањем царина онима који су успешно своју робу и услуге пласирали на светско тржиште. Тај механизам је и раније наводно постојао на савезном нивоу, али извозници нису добијали никакав новац и ове године коначно имамо нека, додуше не велика средства за то. На крају, трећи механизам који ће деловати у истом смеру је оснивање агенције, која ће гарантовати извоз. Већ смо постигли договор са Светском банком и још неким донаторима, тако да је обезбеђено 10 милиона долара за иницијалну капитализацију те институције која би требало да почне са радом до краја године. То је прави начин да подстакнемо извоз, а не да се покушава на овај или онај начин утицати на курс сматра Ђелић.

Не постоји ни један разлог за померање курса динара. Уосталом, почетком ове године прешло се са фиксног на пливајући курс, који се сваког дана утврђује на тржишту, на коме нема ни једног наговештаја да ће у догледно време доћи до битнијих промена, каже Ђелић и обећава да као министар финансија неће вршити никакав притисак да се евентуални мањак у државној каси попуњава штампањем новца без покрића, јер би то изазвало инфлацију.