Телекому Аустрија рок од 15 дана да побољша понуду за „Телеком Србија“

На основу анализе и препоруке Саветника за продају акција, Радна група Владе Републике Србије за продају 51% акција „Телекома Србија“ констатовала је да је достављена понуда за куповину акција „Телекома Србија“ од стране компаније „Телеком Аустрија“ непотпуна , односно да финансијски део понуде не одговара условима прописаним тендером. У складу са овом анализом, Влада Републике Србије затражила је од „Телеком Аустрија“ да допуни документацију коју је доставила приликом слања понуде, као и да финансијски део понуде прилагоди условима који су прописани тендером.

Влада Републике Србије одредила је да је минимална цена за 51% акција „Телекома Србија“ 1,4 милијарде евра.

„Телеком Аустрија“ понудио је 950 милиона евра за акције и 450 милиона евра за инвестиције,
што није у складу са финансијским условима.

Аустријској компанији остављен је рок од 15 дана да допуни документацију и прилагоди
понуду условима тендера.