Светска банка помаже Србији да ојача поверење у финансијски систем

Шеф канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен и министар финансија Лазар Крстић потписали су уговор везан за Пројекат јачања осигурања депозита у Србији у вредности од 200 милиона долара. Циљеви пројекта јесу да се ојача финансијски и институционални капацитет Агенције за осигурање депозита (AOD).

Фонд за осигурање депозита знатно је осиромашен услед неколико недавних стечајева које су банке имале. Фонд за осигурање депозита у Србији покрива до 50.000 евра у случају стечаја банке. Стечај, макар био и мали, има потенцијал да пољуља поверење у читав банкарски систем ако депоненти нису више сигурни да је њихов депозит безбедан. Колико је важно брзо реаговање када су недавни стечајеви у питању показала је Агенција за осигурање депозита тако што је омогућила најбржи могући приступ депозитима у временском периоду од неколико дана од дана стечаја.

Пројекат Светске банке подржаће напоре Агенције за осигурање депозита и Владе Србије да обезбеди додатно финансирање како би се допунио Фонд за осигурање депозита, кроз увођење ванредне премије осигурања за 2014. и 2015. годину, побољшану наплату из стечајне масе банака у стечају и законске одредбе Владе које гарантују обезбеђивање брзог приступа фондовима уколико је то потребно.

Очекиване дугорочне последице Пројекта Светске банке јесу одржавање и унапређење стабилности финансијског и банкарског система, што доводи до стварања адекватног амбијента за одржавање макроекономске стабилности и неометаног раста укупних депозита. Одржавање поверења и напори да се финансијски сектор у Србији даље развија представљају главне циљеве које треба остварити како би се дошло до заједничког напретка у Србији.

,,Биће додељено 200 милиона америчких долара како би се допунио Фонд за осигурање депозита.’’ изјавио је Верхеијен. ,,Заједно са другим паралелним мерама које повећавају финансијске ресурсе из других извора, ова мера ће довести до тога да Фонд за осигурање депозита добије ресурсе којима ће моћи да изврши своју законску обавезу по питању осигурање депозита и решавања проблема банака. Ово ће ојачати поверење у финансијски систем и допринети повећању депозита који се могу искористити за отварање нових радних места као и за привредни раст”, оцењује Верхеијен.’

Значајна подршка се такође пружа када је у питању јачање институционалног и техничког капацитета Агенције за осигурање депозита. Уз то, јединствени аспект овог пројекта је тај да су исплате по основу Пројекта за Фонд за осигурање депозита повезане са постизањем одређених резултата.

,,Пројекат ће бити од користи свим домаћинствима као и малим и средњим предузећима у Србији који имају депозите у банкарском систему,’’ каже Ринку Чандра, виши специјалиста за развој финансијског сектора Светске банке. ,,Влада је такође показала снажну посвећеност програму шире реформе финансијског сектора и овај пројекат је кључни део помоћи Светске банке влади у постизању њених циљева.’’

,,Техничка помоћ која се обезбеђује овим споразумом повећаће поверење у финансијски систем кроз побољшање регулаторног оквира. Штавише, олакшице ће се исплатити помоћу извора Агенције за осигурање депозита, без коришћења новца пореских обвезника.’’ изјавио је Никша Вушуровић, државни секретар у Министарству финансија.