Сутра исплата треће рате дуга пољопривредним пензионерима

Исплата треће, претпоследње рате јавног дуга пољопривредним пензионерима у Србији, почеће сутра, а око 223.000 пензионера у просеку ће добити по 23.000 динара.

Из буџета Србије је за те намене Републичком фонду ПИО пренето 4,86 милијарде динара на име главнице и припадајућих камата.

Око 1.260.000 пензионера који су припадали Фонду пензионог и инвалидског осигурања запослених, крајем децембра примило је последњу рату јавног дуга.