Створени услови да Нову Агробанку преузме Поштанска штедионица

У циљу очувања стабилности финансијског система у земљи, Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници закључак којим су створени услови да Агенција за осигурање депозита, као заступник Нове Агробанке, и Поштанска штедионица склопе уговор о преносу имовине и обавеза.

Овим уговором сви клијенти Нове Агробанке од понедељка ће постати клијенти Поштанске штедионице, и моћи ће слободно да располажу својим новцем. То значи да ће Поштанска Штедионица од Нове Агробанке преузети све осигуране и неосигуране депозите, готовину, обавезне резерве, хартије од вредности као и кредите који се уредно враћају и добро су обезбеђени.

Поштанска штедионица преузеће 392,3 милиона евра укупних обавеза Нове Агробанке, од чега ће 238,5 милиона евра осигураних депозита бити покривено готовином из
Агенције за осигурање депозита како би све штедише и депоненти бивше Нове Агробанке могли слободно да располажу својим улозима. Преостали неосигурани депозити и остале обавезе такође ће бити пренете и у потпуности покривене високо ликвидним хартијама од вредности које је претходна влада већ емитовала и најквалитетнијим наплативим кредитима. Поштанска Штедионица преузеће и око 60 експозитура и око 300 запослених из Нове Агробанке, а за остале ће бити исплаћен социјални програм у складу са законом.

Влада Србије одлучила се на овај корак – пренос имовине и обавеза па стечај – јер је ова нужна и оправдана мера најјефтинија за грађане Србије, а уједно омогућује и потпуну стабилност финансијског тржишта. На овај начин, извлачењем здраве активе из банке пре стечаја, штеде се средства буџета због чега грађани Србије неће имати додатне трошкове.