Стручна обука студената рачуноводства и берзанског пословања у Пореској управи

Пореска управа Републике Србије и београдска Висока школа струковних студија за рачуноводство и берзанско пословање склопили су Уговор о професионалној сарадњи, на основу кога ће Пореска управа Републике Србије примати најбоље студенте те образовне установе на стручну обуку. Уговор су потписали директор Пореске управе Републике Србије др Драгутин Радосављевић и професор др Слободан Словић.

Најбољи полазници београдске Високе школе струковних студија за рачуноводство и берзанско пословање биће на стручној пракси у Пореској управи Републике Србије, која се, у складу са променом оријентације у раду, и на тај начин активно укључује у образовање будућих стручњака. Сектор за образовање и комуникацију Пореске управе који спроводи стручне обуке за запослене у нашој пореској администрацији али и за екстерне кориснике, организоваће посебна предавања за нову циљну групу. У оквиру предавања из области јавних финансија студенти ће моћи да се упознају са савременим принципима у јавним финансијама а у вези са хармонизацијом домаћих пореских прописа са прописима у земљама Европске уније.

Предавања ће се одржавати у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, у просторијама Центара за образовање, који су у саставу Сектора за образовање и комуникацију. По завршетку обуке, полазници ће добити потврде о завршеној обуци са описом послова које је студент обављао и оценом успешности.