Статус поступка за достављање писма о намерама од стране заинтерсованих инвеститора за стратешко партнерство за ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД

На основу Закључка Владе РС од 21. децембра 2012. године, Министарство финансија и привреде је 15.01.2013. године објавило Јавни позив за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко партнерство за „Галенику” АД Београд.

С обзирам на повећану заинтерсованост потенцијалних инвеститора, Министарство финансија и привреде је, дана 19. фебруара 2013. године, објавило Измене број 1. Јавног позива, којим је продужен рок за подношење пријава до 4. марта 2013. године, док је рок за подношење писама о намерама продужен до 1. априла 2013. године. Уследиле су Измене број 2. Јавног позива, којим је продужен рок за достављање писама о намерама до 30. априла 2013. године.

Министарство финансија и привреде је у предвиђеним роковима примило пријаве следећих заинтересованих инвеститора:

1. Valeant Pharmaceuticals North AmericaLlc, USA
2. Supply Chain Strategies International Llc, USA
3. Batterjee Pharmaceutical Factory, Саудијска Арабија
4. Belupo D.D. Koprivnica, Република Хрватска
5. MP Biomedicals Headquarters, USA

У поступку анализе документације које су доставили заинтересовани инвеститори, утврђено је даквалификационе критеријуме испуњава једино Valeant Pharmaceuticals North AmericaLlc, USA.

Крајњи рок за подношење писма заинтересованости од стране Valeant Pharmaceuticals North AmericaLlc, USA је 30. април 2013. године, док ће до 29. априла 2013. године, представницима инвеститора бити омогућен приступ документацији у вези са „Галеником” АД Београд, као и посете предузећу.

Valeant Pharmaceuticals North America Llc је чланица Valeant Pharmaceuticals International из Канаде, мултинационалне корпорације специјализоване у фармацеутској индустрији, са око 7,500 запослених, која је у 2013. години остварила укупне приходе од продаје од око 3,3 милијарде УСД.

Имајући у виду да се ради о реномираној компанији са искуством у фармацеутској делатности, Министарство финансија и привреде очекује да у предвиђеном року прими писмо o намерама, што ће омогућити да Влада Републике Србије донесе најцелисходније решење за ову компанију, с обзиром на комплексност ситуације у којој се налази.