Стамбени кредити достигли милијарду евра

На округлом столу о стамбеним кредитима, који је организовао магазин ”Банкар”, државни секретар у Министарсву финансија Слободан Илић казао је да је од 1,1 милијарди евра стамбених кредита, код Националне коропорације за осигурање стамбених кредита осигурано око 729 милиона евра, односно око 64 одсто.

"Од 33.710 одобрених стамбених кредита, Национална корпорација осигурала је 23.794, односно 71 одсто", рекао је он.

На округлом столу о стамбеним кредитима, који је организовао магазин ”Банкар”, државни секретар у Министарсву финансија Слободан Илић казао је да је од 1,1 милијарди евра стамбених кредита, код Националне коропорације за осигурање стамбених кредита осигурано око 729 милиона евра, односно око 64 одсто.

"Од 33.710 одобрених стамбених кредита, Национална корпорација осигурала је 23.794, односно 71 одсто", рекао је он.

Илић је подсетио да је држава докапитализовала НКОСК са 25 милиона евра, и навео да се очекује додатна докапитализација са нераспоређеном добити за 2007. годину.

Директор Националне коропорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК) Александар Јовић изјавио је да је висока тражња за стамбеним кредитима, а мала понуда станова и навео да је је потребно побољшње те области.

"Просечан износ кредита је око 30.000 евра, а просек година грађанина који купује стан је 38 година", рекао је Јовић и додао да је просечна величина стана 77 квадратних метара.

Према његовим речима просечно учешће, које купац стана треба да уплати, износи 35 одсто.

Он је оценио да је забрињавајуће то што цене ренте за станове падају, док расту цене за куповину.