Стабилни изгледи за унапређење кредитног рејтинга Србије

Агенција за оцену кредитног рејтинга S&P Global Ratings потврдила је кредитни рејтинг Србије „ББ-“ и ревидирала изглед за унапређење кредитног рејтинга са стабилног на позитивни. Основни разлози побољшања изгледа кредитног рејтинга Републике Србије су успешно спровођење програма фискалне консолидације и могућности за даље унапређење.

Према агенцији, позитивни фискални трендови произлазе из боље наплате пореских прихода, превасходно из пореза на додатну вредност и акциза, као и непореских прихода. S&P Global Ratings верује да ће залагање Владе Републике Србије за смањење расхода и боља наплата прихода допринети стабилизацији фискалног дефицита у наредном средњорочном периоду.

Такође, Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings задржала је оцену кредитног рејтинга Србије на нивоу ББ- уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Потврда оцене кредитног рејтинга Србије агенције Fitch Ratings одраз је процене да ће Влада Србије наставити са спровођењем програма фискалне консолидације и структурних реформи, као и са преговорима о приступању Европској унији и применом програма Међународног монетарног фонда.

Основни покретачи позитивног тренда су спровођење мера фискалне консолидације и мањи буџетски дефицит (очекује се смањење на 2,2% БДП-а до краја 2016. године), заснован превасходно на расту јавних прихода и паду јавних расхода, водећи у примарни суфицит по први пут од 2006. године. Како наводи агенција, мере фискалне консолидације су од изузетног значаја за даљи напредак Србије у економском погледу.