Српска царина у сусрет привреди

Захваљујући примени поједностављених поступака, уведених пре годину дана, царина је успела да олакша пословање привредницима и да омогући ефикасније пословање компанија. Добробити увођења ових поступака су многобројне: смањење трошкова, бржи обрт капитала, успостављање квалитетне интерне контроле и усаглашавање наше законске регулативе и праксе са регулативом ЕУ. Компаније су само на трошковима за улазак на терминал оствариле уштеду од око милион евра, речено је на годишњој конференцији за новинаре одржаној поводом Међународног дана Светске царинске организације (СЦО).

На тај начин Управа царина је пружила подршку производним компанијама које увозе репродукциони материјал, као и извозницима, и допринела расту буџетских прихода и заштити домаће привреде, кроз повећање њене конкурентности у наступу на другим тржиштима. Инвеститори не морају више да се брину да ли у близини места где улажу постоји царинска испостава или реферат, а поступак може да се обави у било које доба дана или ноћи, током викенда и државних празника.

“Увођењем поједностављених поступака царина Србије жели да допринесе развоју наше привреде и да прилагоди свој рад њеним потребама. Ти поступци би требало да представљају значајан стимуланс за компаније које би захваљујући овим новинама требало вишеструко да увећају извоз, уштеде време, смање трошкове пословања и тиме постану конкурентније на тржишту,’’ истакао је директор Управе царина, Тихомир Богићевић и додао да је “главни циљ да развијемо капацитете који неће бити потребни само за овај тренутак, већ да будемо ефикасан и поуздан логистички мост за нашу привреду и грађане према регионалном и глобалном тржишту“.

Током 2012. године спречено је кријумчарење готово 160 килограма различитих наркотика, преко 12 милиона комада цигарета, привремено је одузето преко 3 милиона евра, а настављен је тренд покушаја да се илегално пређе државна граница у чему је спречено готово 900 особа.

Поред тога, Управа царина је на име царинских дажбина наплатила преко 345 милијарди динара, што је за готово 8% више у односу на исти период 2011. године, чиме је износ предвиђен за наплату у 2012. години премашен за нешто више 3%.