Средства намењена локалној самоуправи износиће 15,4 милијарде динара

Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић изјавио је данас да ће средства из буџета Србије за 2006. годину која се преносе буџетима општина, градова и града Београда износити 15,4 милијарде динара.

Динкић је, образлажући Предлог закона о расподели трансферних средстава у Скупштини Србије, прецизирао да ће ова средства Београду и осталим градовима бити увећана за четири одсто, а осталим општинама за 20 одсто у односу на овогодишња, уз напомену да ће општине, градови и град Београд учествовати у порезу на зараде оствареном на својој територији у висини од 40 одсто.

Укупни приходи локалне самоуправе у наредној години планирају се у износу од 112,6 милијарди динара, што је у односу на ову годину више за око 12 одсто, навео је министар.

Он је нагласио да ће највеће учешће у приходима имати приходи по основу пореза на зараде – 36,7 милијарди динара, приходи од пореза на имовину – 17 милијарди, док ће трансферна средства чинити 14 одсто укупних прихода локалне самоупаве.

Динкић је прецизирао да локална самоуправа у следећој години може рачунати са повећањем плата од највише девет одсто, уз образложење да је овај закон усмерен на то да се више средстава у општинама користи за инвестиције, а мање за администрацију.

Сиромашнијим општинама даје се 20 одсто више средстава, али Влада Србије захтева да се свуда изврши рационализација, указао је министар финансија.

Влада се, како је истакао, залаже за фискалну децентрализацију, што ће бити омогућено новим целовитим законом о финансирању локалне самоуправе, који Министарство припрема у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а који би требало да се примењује од 2007. године.

Према том решењу, трансферна средства из буџета износила би један одсто бруто домаћег производа и била би расподељивана према тачно утврђеним критеријумима, па више неће бити потребе да се доносе годишњи закони о преносу средстава, објаснио је Динкић.

Према његовим речима, средства из буџета требало би већим делом да се усмеравају сиромашнијим општинама које не могу да остваре велики приход од пореза на зараде, док би се велики градови у већој мери ослонили на сопствене приходе.