Средства амбасада исплаћују се од 12. фебруара

Министарство финансија и економије и Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака обавештавају да ће од 12. фебруара почети исплата средстава амбасада и дипломатских представништава која су остала блокирана код четири велике банке у стечају.

Ради исплате средстава, неопходно је да овлашћено лице од стране Амбасаде отвори динарски рачун код пословне банке за коју се определи, а затим да у ЗОП-у Стари Град попуни и потпише потребну документацију која ће бити прослеђена Министарству финансија и економије. На основу захтева и стања на динарском и девизном рачуну отвореном од стране Инвестбанке и Београдске банке у стечају, министарство ће средства у динарском износу пренети на рачун који Амбасада у захтеву наведе у року од три дана од пријема документације од стране ЗОП-а.