Србија се у јуну раздужила за 69,3 милиона евра

Јавни дуг Републике Србије смањен је у јуну за 69,3 милиона евра. Ово је трећи месец за редом како се Србија раздужује. Ниво јавног дуга на дан 30. јун износио је 18,9 милијарди евра.

Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу на крају јуна износило је 57,4% одсто.

Раздуживању државе у јуну највише су допринели отплата доспелих државних хартија од вредности, као и отплата обавеза према домаћим и страним банкама.

Детаљније информације о стању јавног дуга можете погледати у табелама које су објављене на сајту Министарства финансија и привреде www.mfp.gov.rs
у секцији макроекономски подаци.