Смањити камату на неплаћене порезе са 42,6 одсто на 6,2 одсто годишње

Министарство финансија и економије Републике Србије предложило је Савезној влади да на дневни ред седнице Савезне скупштине по хитном поступку уврсти и предлог за измену Закона о основама пореског система, којим би се камата на неплаћене порезе ускладила са прописом којим се уређује висина стопе затезне камате( цене на мало +0,5 одсто).

Усвајањем овог предлога реална годишња камата на неплаћене порезе смањила би се са 42, 6 одсто на 6,2 одсто годишње, уз планирану годишњу
инфлацију од 20 одсто, што би било на прихватљивом нивоу за грађане и привреду.

Наиме, Савезно министарство финансија је прошле године без консултација са Министарством финансија и економије Републике Србије, променило камату на неплаћене порезе ( чланом 144 б савезног Закона о основама пореског система) и утврдило износ ове камате од 0,2 одсто дневно. У ситуацији када је планирана годишња инфлација 20 одсто, а током прва три месеца 2002. године је испод 1 одсто, ова одредба би довела до изузетно високих реалних камата, због чега је Министарство финансија и економије Републике Србије још једном предложило да се ова камата смањи.