Слободан Бељански председник Савета за борбу против корупције

На седници Савета одржаној 12. децембра конституисан је Савет за борбу против корупције. За председника Савета изабран је др Слободан Бељански, председник Адвокатске коморе Војводине, а за заменика председника др Предраг Јовановић, председник „Транспаренцy Интернатионал“ за Србију

Савет је усвојио правила о раду и одлучио да Влади Србије предложи израду нацрта Закона о регистровању имовине носилаца јавних функција, Закона о избегавању сукоба интереса и новог Закона о финансирању политичких странака. Савет је такође одлучио да предложи Влади Србије да у Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије отклони противречности између нових кривичних дела корупције и кривичних дела примања и давања мита, као и да прибави податке о броју и врсти откривених и правоснажно окончаних кривичних поступака за кривична дела са елементима корупције за последњих 10 година. Савет ће у наредном периоду урадити Предлог стратегије Владе Републике Србије за борбу против корупције.