Скупштина Србије усвојила измене пореских закона

Скупштина Србије усвојила је измене Закона о порезу на имовину и Закона о порезу на употребу, држање и ношење добара.

Изменама Закона о порезу на имовину утврђено је да порез на имовину не може бити већи од 60 одсто у односу на пореску обавезу из 2010 године, а предвиђено је и да закупци грађевинског земљишта у јавној својини и пољопривредног у државној својини неће плаћати порез на имовину за плац до десет ари. Неће се плаћати ни порез на имовину на земљиште испод зграде, како би се избегло двоструко опорезивање. Површине веће од 10 ари биће опорезоване, али се порез неће плаћати на укупну површину, јер се 10 ари изузима од опорезивања. Новине у опорезивању земљишта примењиваће се ретроактивно, од 1. јануара 2011. године. Локалне самоуправе имају рок од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона да утврде стопе пореза за непокретности на својој територији.

Изменама Закона о порезу на употребу, држање и ношење добара предвиђено је да се не опорезују теретна возила чија је маса мања од 3, 5 тона.