Синиша Мали: Објављен позив за продају старих потраживања

Агенција за осигурање депозита објавила је данас позив за уступањe уз накнаду (продаје) портфеља потраживања банака у стечају, као и потраживања у име и за рачун Републике Србије, а у износу од око 240 милиона евра.

Министар финансија Синиша Мали каже да је то први корак ка продаји старих потраживања, учињен након 18 година, са циљем решавања питања дуговања из претходног периода.

“Понуђени комбиновани портфељ брижљиво је одабран због
постојања одређеног нивоа извесности у наплати а посебно имајући у виду структуру и тржишну вредност инструмената обезбеђења. Очекује се да ће комбиновани портфељ због свог састава и синергетског ефекта остварити одговарајућу валоризацију на тржишту, као и да ће повериоци путем ове форме продаје у већој мери наплатити своја потраживања него да су их појединачно износили на тржиште”, рекао је министар.

Он је додао да је, након продаје овог, првог портфеља овакве врсте, планирано да се током наредне године заинтересованим иннвеститорима понуди још један, већи пакет потраживања номиналне вредности од око 700-800 милиона евра.

“Успешном реализацијом продаје, очекује са да средства обезбеђења по потраживањима која су предмет продаје, односно зграде, опрема и земљиште буду враћена у привредне токове, и допринесу наставку динамичног раста привреде Србије, као и стварању повољнијег привредног окружења”,
истакао је Синиша Мали.

Детаљне информације о поступку и предмету продаје биће доступне заинтересованим учесницима, и након предвиђене процедуре, биће им омогућено да се детаљно упознају са релевантним информацијама везаним за овај портфељ.

Поступак је отворен до 30. новембра ове године, рок за подношење обавезујућих понуда је 7. децембар, а очекује се да најбоља понуда буде одабрана и поступак продаје буде окончан током месеца децембра.

Са циљем адекватне реализације продаје овог порфеља, користи се међународно искуство и пракса уз подршку Фонда за за добру управу Владе Велике Британије.

Фото: Танјуг