Синиша Мали: Новим Царинским законом до поједностављења царинских поступака

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да Предлог Царинског закона, који је усвојен на данашњој седници Владе Републике Србије, предвиђа бројна поједностављења царинских поступака, и додао да је тај документ већим делом усклађен са Царинским законом Европске уније, што је још један корак напред на европском путу наше земље.

Министар Синиша Мали је рекао да се тим законским решењем предвиђа да ће се комуникација између царине и приватног сектора обављати електронским путем. Како је објаснио, декларације ће се подносити електронски, а за примену тих законских одредби потребно је развити нове и надоградити постојеће ИТ системе, што захтева извесно време, те да је у Европској Унији планирано да то буде најкасније до краја 2020. године.

Предлогом закона се, додао је министар Синиша Мали, уводе нова царинска поједностављења, као што је централизовано царињење и самопроцена, док се код постојећих поједностављења у већој мери предвиђа коришћење података из пословних књига привредних субјеката.

„У односу на сада важећи Царински закон, први пут се одредбе које се односе на царински дуг налазе у почетним поглављима Царинског закона, што указује на изузетну важност финансијског аспекта у поступку примене царинских прописа. Такође, новина је да се уводи нова подела царинских поступака на: стављање робе у слободан промет, посебни поступци и извоз“, рекао је министар финансија Синиша Мали, додајући да је установљено обавезно обезбеђење за већину царинских поступака.

Према речима Синише Малог, Предлогом Царинског закона је предвиђено и да смештај робе у слободне зоне постаје посебан царински поступак – поступак слободне зоне.
Министар је навео и да се укидају царински поступци прераде под царинским надзором и активно оплемењивање у систему повраћаја, као и да се оснажује институт овлашћеног привредног субјекта.

„Активно оплемењивање може се одобрити без обавезе да се роба поново извезе“, рекао је министар.

Једна од новина је, према речима министра финасија, да је рок у којем роба може да буде у привременом смештају повећан са 20 на 90 дана, а прописан је и укупан рок од 10 година у којем роба може остати у поступку привременог увоза.

„Ово су неке од најважнијих измена у односу на тренутно важећи Царински закон. Оно што је важно је да нови Царински закон не садржи одредбе које би, евентуално, довеле учеснике у царинском поступку у лошији положај у односу на примену сада важеће регулативе“, закључио је министар финансија Републике Србије.