Шест милиона динара у буџету због неиздавања рачуна

Контролом издавања рачуна у малопродајним објектима, апотекама, бензинским станицама и киосцима широм Србије од 24. до 31. јануара установљено је да четвртина од укупног броја контролисаних не издаје рачуне за купљену робу, што је исти број као и приликом претходних контрола. Због кршења прописа о издавању рачуна, трговци и угоститељи су од 13. до 31. јануара у буџет Србије уплатили 5.942.500 динара.

Тржишни испектори су у овом периоду извршили 3.585 контрола, тј. 448 контрола дневно. Поднете су три пријаве за привредни преступ, 152 пријаве за прекршаје, донето је 230 решења са обавезом да се отклоне уочене неправилности, затворено је 24 објеката, наплаћено је 1.479 мандатних казни, што за буџет представља нових 1.720.500 динара.

Тржишна инспекција и даље контролише поседовање рачуна за купљену робу или извршену услугу, а како саопштава Министарство трговине, туризма и услуга, грађани су се углавном навикли на новонасталу ситуацију, мада и даље има оних који негодују, али ипак узимају рачуне и показују их инспекторима. Свих 996 грађана од којих су инспектори затражили рачуне на увид, имали су их.

Од почетка велике ангажованости тржишне инспекције на контроли издавања рачуна од привредних субјеката, у буџет је наплатом 4.461 мандатних казни уплаћено 5.218.400 динара.

Туристички инспектори су контролисали издавање рачуна за пружене угоститељске услуге у периоду од 24. до 30. јануара у 774 објеката у Србији и наплатили 187 мандатних казни, што је 193.200 динара. То је за буџет Србије, заједно са уплатом из претходне контроле, укупно 724.100 динара.