Савет против спајања функција у извршној власти и УО предузећа

На седници Савета за борбу против корупције одржаној 16. јануара 2002. године, донети су следећи закључци: 1. Савет оцењује да је један од значајних извора корупције повезивање положаја у законодавној и извршној власти , као и подударност функција у извршној власти и управним одборима јавних предузећа и установа. Тиме се омогућава непожељна спрега између оних који су дужни да контролишу рад јавног сектора и оних који су предмет контроле.

2.
Савет очекује од Владе Републике Србије да достави податке о преплитању функција чланова владе, заменика и помоћника министара са њиховим функцијама и примањима у УО јавних предузећа и установа. Ови подаци, ма колико непријатни за носиоце власти, били би драгоцени за израду предлога стратегије борбе против корупције, као и за конципирање предлога закона о избегавању сукоба интереса и новог Закона о финансирању политичких странака.

3. До доношења ових закона, Савет препоручује избегавање повезивања положаја и функција чији су интереси у сукобу и упозорава да финансирање политичких странака не би смело да потиче из моћи стечене поделом интересних сфера и руководећих места у јавним и друштвеним предузећима.

4. Према свима онима који су стекли екстрапрофит и екстраимовину захваљујући привилегијама потребно је применити мере за одузимање незаконито прибављеног капитала и за њихово кривично гоњење.

5. У циљу ефикасније борбе против корупције у извршној власти и јавним службама потребно је усавршити механизме контроле, а препоручљиво је да и правосудни органи организују посебна већа задужена за праћење и сузбијање појава корупције.

6. Савет изражава забринутост због чињенице да је распрострањеност појаве корупције у огромном раскораку са веома скромним резултатима откривања и кривичног гоњења њених учесника.