Састанак Савета за борбу против корупције са Владом Републике Србије

Савет за борбу против корупције одржаће састанак са Владом Републике Србије 29. маја 2003. године. На састанку ће се, између осталог, разговарати о усвајању Закона о финансирању политичких организација и Закона о спречавању сукоба јавног и приватног интереса у вршењу јавних функција, сузбијању привредног криминала, криминалитета у области урбанизма, као и у медијској сфери, у области доделе фреквенција.

На последњој седници
Савета за борбу против корупције одржаној
22. маја 2003. године,
у рад Савета укључили су се и нови чланови Савета, које је Влада именовала 10. априла 2003. године: Верица Бараћ, дипломирани правник, Радмила Васић, професор Правног факултета у Београду, Стјепан Гредељ, научни саветник у Институту за филозофију и друштвену теорију и Душан Слијепчевић, адвокат. На истој седници Савет је изабрао председника, Верицу Бараћ и потпредседника Ивана Лалића.