Састанак о унапређењу система јавних инвестиција

Министарство финансија организовало је данас састанак на тему управљања јавним инвестицијама. На састанку је представљен концепт унапређења система јавних инвестиција, као и примене даљих неопходних корака и координације и подршке донора на успостављању тог система.

Састанку су,
поред представника Министарства финансија,
учествовали и представници међународних финансијских институција и органа јавне управе.

Министар финансија Душан Вујовић је у уводној речи представио пресек стања у планирању и реализацији капиталних инвестиција и истакао важност развоја путне, железничке и енергетске инфраструктуре. Развој инфраструктуре Србија је поставила пред собом као приоритет јер је то
један од главних услова за стимулисање привредног раста.

Говорећи о неопходности сагледавања и усклађивања свих подсистема ради успостављања ефикаснијег система планирања и извршења капиталних пројеката, Вујовић је указао на важност координације и сарадње институција у овом процесу пре свега са финансијског и фискалног аспекта.

Консултант УСАИД Пројекта за боље услове пословања, професор Едгардо Мимица, представио је оквир за управљање јавним инвестицијама који је израђен за Србију, а који обухвата све пројекте јавних инвестиција које креирају и спроводе државни органи, укључујући пројекте јавних предузећа, јавно-приватног партнерства и пројекте који финансирају међународне финансијске институције а који захтевају финансирање или суфинансирање из буџета Републике Србије.

Он је рекао да је прединвестициона тј. припремна фаза пројектног циклуса веома важна и додао да ефикасни системи за идентификацију и одабир пројеката служе као механизам којим се спречава да се буџетирају неадекватни и неспремни пројекти.

Скупу се обратио и Ненад Иванишевић, професор Грађевинског факултета у Београду, који је говорио о циљевима и кључним елементима Уредбе о капиталним пројектима. Ову Уредбу израђује Министарство финансија у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања.