Састанак министара финансија у Приштини

Данас у Приштини, на иницијативу министра финансија и економије Божидара Дјелића, у организацији УМНИК-а, одржан је састанак министра финансија земаља региона ради сузбијања шверца цигарета у Југоисточној Европи.

У Деклерацији усвојеној после састанка, истичу се три приоритетне мере:

1.

По први пут се уводе акцизне маркице за цигарете на Косову ради сузбијања шверца

2.

Хармонизација пореског оптерећења за цигарете у региону у циљу спречавања зараде путем шверца из једне регије у другу, и

3.

Јача царинска контрола и електронска размена информација царинских и пореских управа ради бољег контролисања увоза, извоза, и провоза цигарета у региону.

Следећи састанак министра финансија Југоисточне Европе одржаће се у Загребу септембра месеца ове године.

Чланови делегације коју је предводио министар финансија и економије Божидар Дјелић били су Небојша Мишић, руководилац Сектора за економски развој и реконструкцију координационог центра за Косово и Метохију, Владан Беговић, директор Савезне управе царина и сарадници
из министраства финансија и економије и РУЈП-а.