Сарадња са Пореском управом Републике Српске

На иницијативу министра финансија и економије у Влади Републике Србије, Божидара Ђелића, и министра финансија Владе Републике Српске, Миленка Врачара, у Београду је јуче одржан радни састанак коме су присуствовали Божидар Ђелић, министар финансија и економије, Проф. Дејан Поповић, заменик министра финансија и економије, Александар Радовић, директор РУЈП-а, Владан Беговић, директор Управе царина и Др. Милица Бисић, директор Пореске управе Републике Српске.

Тема састанка је била међусобна сарадња у домену пореске и царинске администрације са три приоритета:

Повезивање информационих система пореске и царинске управе у циљу контроле извоза/увоза акцизних роба

Контрола извозних послова у циљу спречавања утаје пореза кроз фиктивни извоз

Сарадња на изради законских и других аката и обуци кадрова.

На следећем састанаку, који ће се одржати у Бањалуци, 31. маја 2002. год., биће потписан протокол сарадње између Министарства финансија и економије Републике Србије и Министарства финансија Републике Српске.