Саопштење

Министарка финансија Владе Републике Србије Диана Драгутиновић и шеф Канцеларије Светске у Србији Сајмон Греј потписали су данас Уговор о зајму у износу од 34.9 милиона евра. Кредит ће се користити као подршка буџету Републике Србије, а циљ му је развој приватног и финансијског сектора што треба да подстакне економски развој у складу са жељом за евентуално чланство у Европској унији.

Зајам ће подржати реформске напоре Владе Србије кроз унапређење пословног окружење ради подстицања новог предузетништва као и привлачења страних директних инвестиција. Њиме ће се такође унапредити финансијска дисциплина уз помоћ јачања буџетских ограничења у привреди кроз континуирану реформу друштвених и реструктуирање јавних предузећа. Најзад, зајмом ће се помоћи изградња ефикаснијег и стабилнијег финансијског сектора кроз јачање надзора над банкарским сектором и подстицање развоја тржишта капитала.

Зајам Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у износу од 34.9 милиона евра први је у низу од три програмска зајма за развојну политику која су намењена подршци вишегодишњег програма помоћи Републици Србији за решавање изазова у вези са институционалном изградњом и реформама како у приватном тако и у финансијском сектору.

Зајам је обезбеђен по стандардним условима ИБРД-а, са роком отплате од 20 година и почеком (грејс периодом) од 8 година.