Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – септембар 2013. године

У периоду јануар – септембар 2013. годинe остварен је дефицит буџета Републике у висини од 150,6 милијарди динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 158,4 милијарде динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи су у истом периоду остварени у износу од 586,6 милијарди динара, док су расходи извршени у износу од 737,2 милијарде динара. У септембру је забележен дефицит буџета Републике у износу од 19,9 милијарди динара.

У септембру су остварени приходи у износу од 60,3 милијарде динара. Порески приходи износили су 54,3 милијарде динара, а непорески 6,0 милијарди динара. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 23,0 милијарди динара. Приход је нижи од августовског с обзиром на веће повраћаје који су узроковани специфичном месечном динамиком, као и чињеницом да су ове обавезе исказане у складу са роком доспећа. По основу акциза је остварено 20,0 милијарди динара и приход је већи него у августу због уплате дела августовских акциза почетком септембра. Остале категорије пореских прихода, као и непорески приходи, наплаћени су у складу са очекивањима за септембар.

Расходи буџета, у септембру 2013. године, извршени су у износу од 80,2 милијарде
динара. На расходној страни значајно веће извршење у односу на претходне месеце је код камата услед плаћања обавеза по основу еврообвезница (6,2 милијарде динара) и дуга за Париски клуб (2,3 милијарде динара).
Највеће ставке на расходној страни представљају исплата плата запосленима (20,5 милијарди динара) и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (21,6 милијарди динара – ПИО фонд, РФЗО, Национална служба за запошљавање) чији се највећи део односи на пензије (20,4 милијарде динара).

Дефицит консолидованог биланса државе у периоду јануар – септембар износи 139,6 милијарди динара, док је у септембру остварен дефицит у износу од 25,3 милијарде динара. Укупни резултат консолидованог сектора државе за девет месеци бољи је у односу на дефицит буџета Републике с обзиром на
остварени суфицит на другим нивоима државе, посебно на нивоу општина и градова (10,7 милијарди динара), код РФЗО (10,5 милијарди динара) и АП Војводина (3,5 милијарди).

Макроекономске и фискалне податке можете видети овде.