Саопштење поводом оцене кредитног рејтинга Републике Србије од стране агенције Fitch Ratings

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings задржала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Потврда оцене кредитног рејтинга Републике Србије агенције Fitch Ratings одраз је добре економске политике коју води Влада Републике Србије.

Агенције истиче да основни фискални показатељи настављају да се поправљају. Стабилни порески приходи у комбинацији са мерама фискалне консолидације подржаће фискални суфицит који ће у периоду 2018-2019. година у просеку износити 0,3% БДП, по процени aгенције.

Основни покретачи позитивног тренда су могућност даљег раста привреде Републике Србије у средњем року, фискална консолидација која је довела до смањења односа јавног дуга и БДП и континуирано смањење нето спољне задужености. Агенција такође сматра да ће отварање нових поглавља у преговорима за приступање Европској унији и даља сарадња са Међународним монетарним фондом бити важни чиниоци за будуће унапређење кредитног рејтинга Републике Србије. Са претходно оствареним резултатима и реструктурирањем јавних предузећа, створили би се услови за даље побољшање пословног окружења.

Очекује се да ће инвестиције и потрошња домаћинстава, уз подршку позитивних кретања на тржишту рада, бити главни покретачи раста у периоду 2018-2019. година. Агенција процењује да ће стопе економског раста бити 3,5% у 2018. и 3,3% у 2019. години.

Агенција Fitch Ratings такође истиче да ће дефицит текућег рачуна (процењен на око 6,3% БДП у 2018. години и 5,2% БДП у 2019. години) у потпуности бити покривен нето страним
директним инвестицијама.