Саопштење о потписивању Финансијског споразума између Владе Републике Србије, Владе Краљевине Данске и Народне банке Србије

У петак 24. октобра 2008. године у 12:30 часова у прес сали Владе Републике Србије биће потписан Финансијски споразум између Владе Републике Србије, Владе Краљевине Данске и Народне банке Србије. Споразум ће потписати Министарка финансија др. Диана Драгутиновић, гувернер НБС Радован Јелашић и амбасадорка Владе Краљевине Данске Mette Kjuel Nielsen.

Финансијским споразумом, Влада Краљевине Данске се обавезује да ће Влади Републике Србије обезбедити бесповратна финансијска средства у износу од 15 милиона ДКК (око 2 милиона ЕУР) за реализацију подкомпоненте 2.3 програма ЛЕДИБ – Бољи приступ повољним кредитима. “Бољи приступ повољним кредитима” је подкомпонента програма ЛЕДИБ који представља подршку Стратегији за смањење сиромаштва и Стратегији за развој МСП у Републици Србији. Програм се спроводи у Нишавском округу у области грађевинарства и текстилне индустрије.
У петак 24. октобра 2008. године у 12:30 часова у прес сали Владе Републике Србије биће потписан Финансијски споразум између Владе Републике Србије, Владе Краљевине Данске и Народне банке Србије. Споразум ће потписати Министарка финансија др. Диана Драгутиновић, гувернер НБС Радован Јелашић и амбасадорка Владе Краљевине Данске Mette Kjuel Nielsen.

Финансијским споразумом, Влада Краљевине Данске се обавезује да ће Влади Републике Србије обезбедити бесповратна финансијска средства у износу од 15 милиона ДКК (око 2 милиона ЕУР) за реализацију подкомпоненте 2.3 програма ЛЕДИБ – Бољи приступ повољним кредитима. “Бољи приступ повољним кредитима” је подкомпонента програма ЛЕДИБ који представља подршку Стратегији за смањење сиромаштва и Стратегији за развој МСП у Републици Србији. Програм се спроводи у Нишавском округу у области грађевинарства и текстилне индустрије.

Ова подкомпонента користи као стратегију реализације модел Директног партнерства. Та стратегија подразумева да се средства положе код одговарајућих финансијских институција које из њих затим одобравају кредите. Положена средства су или бескаматоносна или се на њих обрачунава ниска камата.

Кредите ће одобравати једна или две пословне банке које имају знатно искуство у кредитирању МСП. Банка(е) ће бити изабране путем јавне набавке финансијских услуга. Очекује се да ће банка(е) увећати допринос кредитног фонда програма ЛЕДИБ сопственим средствима до највише 100%.

За финансијска средства из ове кредитне линије моћи ће да конкуришу мала и средња предузећа из Нишавског округа која послују у области грађевинарства и текстилне индустрије.

Народној банци Србије је поверена улога агента за управљање овом кредитном линијом. У складу с тим, НБС ће склапати формалне уговоре са банкама, пуштати средства у оптицај и вршити надзор над активностима банака.

Кредитна линија ће се реализовати на основу Финансијског споразума закљученог између Владе Републике Србије, Владе Краљевине Данске и Народне банке Србије. Споразум ће важити до 31. децембра 2016.