Рок за уплату пореза на имовину 15. новембар

Подсећамо грађане да је рок за уплату четврте рате аконтације пореза на имовину 15. новембар 2005. године.

Обвезници су дужни да уплате једну четвртину обавеза на име пореза на имовину, и то из решења којим је утврђена обавеза за 2005 -у годину.