Рок за уплату пореских дуговања истиче 31. јануара

„Привредници и грађани који закључно са 31. октобром прошле године имају пореска дуговања стичу услов на отпис затезних камата и мировање главног пореског дуга, али ту шансу имају само до краја јануара, после тога ови услови више неће важити”, подсетила је саветница министра задужена за порески систем Милица Бисић, гостујући у јутарњем програм РТС-а.

Саветница је објаснила да се услов за ту пореску олакшицу стиче измиривањем текућих пореских обавеза које доспевају у новембру, децембру 2012. године и јануару 2013. године, и то најкасније до 31. јануара ове године, што је предвиђено Законом о условном отпису камате и мировању пореског дуга.

“Сви порески обвезници који закључно са 31. октобром прошле године имају порески дуг и који надаље буду редовно плаћали текуће обавезе, стичу право на отпис камате, замрзавање пореског дуга, као и на одложено плаћање главног пореског дуга од 2014/2015 године на 24 месечне рате без средстава обезбеђења”, рекла је Милица Бисић.

Она је подсетила да је Закон предвидео да се малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отпише 50 одсто камате по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године, када стиче и право да главни порески дуг плати у 24 рате. Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50 одсто камате по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 2013. године, када стиче и право на плаћање главног дуга у 24 рате.

“И за време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је такође дужан да редовно плаћа текуће обавезе. У оба случаја отписују се и сви неплаћени доприноси за здравствено осигурање”, рекла је Милица Бисић.

Такође, за привреднике и грађане постоји још једна опција – свима који могу одмах да плате главни порески дуг отписаће се све затезне камате и дуг за доприносе за здравствено осигурање.