Рок за достављање извештаја о промету дуванских производа 20. април

Обавештавамо произвођаче дуванских производа, трговце на велико и мало дуванским производима, увознике и извознике дувана, ферментисаног дувана, односно дуванских производа да су, сходно члану 7. Закона о дувану и члану 4. Правилника о садржини и начину вођења евиденција дужни да, Управи за дуван, доставе извештај о подацима везаним за своје пословање.