Република Србија, захваљујући суфициту у буџету, откупила државне обвезнице у износу од 10 милијарди динара

На другом превременом откупу трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије (купонска стопа 6,00%), које доспевају 22. фебруара 2019, откупљено је милион комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10 милијарди динара.

Понуђени обим откупа обвезница, од стране Републике Србије, износио је 10 милијарди динара, а обим достављених понуда на одржаној аукцији био је 16.503.890.000,00 динара, односно 165,04% понуђеног обима откупа.

Средства за превремени откуп трогодишњих динарских државних обезница обезбеђена су из суфицита буџета који је остварен током 2018. године, с циљем смањења обавеза по основу јавног дуга које доспевају у 2019. години.

Државне обвезнице откупљене су по извршној стопи приноса од 3,00 одсто.