Република Србија захваљујући суфициту у буџету откупила државне обвезнице номиналне вредности 10 милијарди динара

На првом превременом откупу трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије (купонска стопа 6,00%) које доспевају 22. фебруара 2019, данас је откупљено милион државних обвезница, укупне номиналне вредности 10 милијарди динара.

Понуђени откуп обвезница од стране Републике Србије износио је 10 милијарди динара, а обим достављених понуда на одржаној аукцији био је 16.777.230.000,00 динара, односно 167,77% од понуђеног обима откупа.

Средства за превремени откуп трогодишњих динарских државних обезница обезбеђена су из суфицита буџета који је остварен током 2018. године, с циљем смањења обавеза по основу јавног дуга које доспевају у 2019. години.

Државне обвезнице откупљене су по извршној стопи приноса од 2,90 одсто.