Рекордна заплена дувана

Припадници Министарства унутрашњих послова запленили су у последње две недеље више од три и по тоне сировог и резаног дувана, као и скоро 4.000 боксова цигарета у укупној вредности од око 5.800.000 динара.

Рекордне заплене резултат су координираног рада Министарства финансија, Министарства унутрашњих послова, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Mинистaрства спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja, односно пореске полиције, пољопривредне инспекције, тржишне инспекције, криминалистичке полиције, Управе царина и Управе за дуван.

Управе наведених министарстава заједнички су радиле и на терену, а акција је подразумевала праћење свих фаза производње дувана, од увоза семена до паковања и дистрибуције.

Циљ заједничког рада је сузбијање илегалне трговине акцизном робом и сиве економије која, према проценама, сваке године буџет Србије кошта близу 200 милиона евра.

Заједнички рад и координација свих надлежних служби биће настављени и убудуће како би се трговина акцизном робом у потпуности ставила у легалне токове.