Први корак ка професионализацији рада Пореске управе

Министарство финансија и привреде објавило је данас јавни конкурс за избор 173 директора филијала и експозитура Порескe управe у Србији. За наведена радна места могу се пријавити и стручњаци ван Пореске управе, а за кандидате ће бити организовани одговарајући тестови способности и знања, као и интервјуи са оним кандидатима који буду имали најбоље резултате на тестовима.

Избор директора филијала и експозитура Пореске управе на јавном конкурсу је први корак који Министарство финансија и привреде чини у циљу професионализације и модернизације рада те институције.

Најбољи кандидати биће изабрани на период од 5 година уз могућност поновног избора. Рок за пријављивање је 31. октобар 2012. године.

Јавни позив објављен је данас, 9. октобра у дневним листовима: „Политика“, „Данас“, „Блиц“, „Вечерње новости“, као и на веб сајту Пореске управе. Јавни позив биће објављен и у најновијем броју „Службеног гласника“ Републике Србије и листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.