Програм економских реформи представљен Националном конвенту о Европској унији

Министар финансија Душан Вујовић представио је данас у Скупштини Србије Програм економских реформи ЕРП 2016- 2018 Националном конвенту о Европској унији (НКЕУ), након чега се развила конструктивна панел дискусија о унапређењу тог програма.

Скуп је одржан у организацији Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) који представлја стално тело у оквиру којег се води тематски структуирана дебата представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручњака, привреде, синдиката и професионалних организација о приступању Србије Европској унији.

Министар Вујовић је рекао да је задовољан што је отворена дискусија на тему унапређења ЕРП-а јер то омогућава још боље спровођење структурних реформи.

Он је предложио је да се у сарадњи са НКЕУ ради на успостављању посебне (не)формалне Радне групе за праћење примене ЕРП-а која би била фокусирана на праћење конкретних резултата у свакој од осам области укључених у овај програм. Тиме ће се обезбедити да ЕРП буде вредан инструмент за праћење ефеката економских реформи како за домаћу јавност, привреду, потенцијалне инвеститоре, тако и за Европску унију.

На скупу је било конструктивних предлога о томе шта све треба да се укључи у ЕРП, од подстицања бољег рада научно-истраживачких организација, осмишљавања програма за задржавање квалитетнијх кадрова у земљи, обезбеђивање подршке пословне заједнице, подршке малим и средњим предузећима и иновационим делатностима до енергетске ефикасности и коришћења ИПАРД програма као инструмента за развој домаће пољопривреде.

Неки од учесника нагласили су да је добро што је технолошки развој идентификован као важна структурна реформа, као и да енергетска ефикасност треба да се нађе на нивоу приоритетних области, и да буде посебна структурна реформа јер постоји велики потенцијал у уштедама.

Министар Вујовић је захвалио на сугестијама и предложио да се чланови конвента информишу редовно о статусу пројеката и укључе у припрему закона и других важних докумената.

Програм економских реформи (Economic Reform Program – ERP) је инструмент
за унапређење економског управљања у државама у процесу приступања ЕУ у оквиру којег државе координишу политике економских, структурних и буџетских реформи. Израда ЕРП-а 2016. почела је у октобру 2015. године.