Приређивачи игара на срећу дужни да ускладе свој рад са одредбама Закона о играма на срећу

Министарство финансија – Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче игара на срећу да су на основу члана 104. Закона о играма на срећу (“Сл. гласник РС“, бр. 84/04) били дужни да ускладе свој рад са одредбама овог Закона најкасније до 01. јануара 2005. године.